Tegelen-Blerick

Werken bij Buurtzorg! en Wie zijn wij?

Werken bij Buurtzorg

Buurtzorg team Tegelen / Blerick zoekt (wijk)verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en wijkziekenverzorgenden (niveau 3 IG). Ook voor oproepkrachten, vakantiewerk en stagiaires zijn er mogelijkheden. Via Werken bij Buurtzorg team Tegelen / Blerick kan er worden gesollisiteerd op openstaande vacatures. Tevens is er de mogelijkheid voor een open sollicitatie.


Wie zijn wij?

Team Tegelen/Blerick is een team dat bestaat uit 10 verpleegkundigen en 2 verzorgende IG.

 

 

 

Hieronder vindt u meer informatie over de fysiotherapeute en ergotherapeute waarmee ons team samenwerkt. 

 

Monique Geraedts

Monique Geraedts is al bijna 30 jaar werkzaam in de fysiotherapie, sinds 2009 heeft zij zich gespecialiseerd als fysiotherapeute in de thuiszorg. Haar werkzaamheden richten zich op "kwetsbare" mensen met problemen in de thuissituatie; zoals ouderen, (chronisch) zieken, terminale clienten en ouderen die weer thuiskomen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname en moeten revalideren. Ondanks dat het soms lastig is willen deze ouderen het liefst thuis in hun eigen vertrouwde huis blijven wonen.
Voor het thuis blijven wonen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zoveel mogelijk behouden blijft en de toestand in huis veilg is. Als thuiszorgfysiotherapeute komt Monique op afspraak thuis en bekijkt ze met welke dagelijkse handelingen de client moeite mee heeft. Zij past haar oefeningen en adviezen daarop aan.
Samen met het buurtzorgteam en andere disciplines zoals ergotherapie zorgt zij ervoor dat de client zo lang en gezond mogelijk thuis kan blijven wonen. 

 

Henriette van Lin  


Ergotherapie kan mensen met beperkingen helpen allerlei dagelijkse handelingen (weer) te leren uitvoeren. Voorbeelden van zulke handelingen zijn eten, aankleden, boodschappen doen, overstappen van rolstoel naar bed, vervoer buitenshuis, balans vinden tussen belasting en belastbaarheid. 
De ergotherapeute zoekt met de client naar mogelijkheden waarop die handelingen nog wel mogelijk zijn en eventuele alternatieven. Behandeling aan huis is mogelijk. 
Ergonomische aspecten, ook voor de mantelzorger en/of verzorgenden, spelen hierbij een belangrijke rol.  Ergotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.